Tezės

Jolanta Aleknevičienė (VU)
Elektroniniai įrankiai „kovoje“ su korupcija

Milda Ališauskienė (VDU), Apolonijus Žilys (VDU)
Kuo ir kaip tiki lietuviai? Tarptautinio socialinio tyrimo programos duomenų analizė

Renida Baltrušaitytė (VDU)
(Ne)įmanomas kūnas: heterotopiškų fantazijų įgyvendinimas mene

Aistė Balžekienė (KTU), José M. Echavarren (Pablo de Olavide universitetas)
Vertybinių orientacijų įtaka klimato kaitos suvokimui Europoje

Rūta Brazienė (VU)
Lietuvos jaunimas: iššūkiai, galimybės ir gerovės paieškos

Jurga Bučaitė-Vilkė (VDU)
Kiek gyventojai aktyvūs savivaldoje: vietos demokratijos klausimai

Eglė Butkevičienė (KTU)
Ar šiuolaikinei visuomenei vis dar svarbus tradicinis socialinis kapitalas?

Vida Česnuitytė (LKA)
Karių šeimų daryba: praktikos, demonstravimas ir įtrauktieji socialiniai tinklai

Dovilė Daugėlienė (VDU)
Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą

Algirdas Davidavičius (VDU), Gintaras Šumskas (VDU)
Kaip suprasti ir vertinti nepotizmą Lietuvoje?

Rimgailė Dikšaitė (VDU)
Religinis švietimas kaip laukas

Ieva Dryžaitė (VDU)
Nuo subalansuoto gyvenimo idėjos link prekarizuoto gyveno praktikų

Inga Gaižauskaitė (LSTC), Svajonė Mikėnė (VGTU), Giedrė Plepytė-Davidavičienė (LSTC)
„Ar sociologai šitą tyčia daro?“: apklausų vykdymo iššūkiai iš apklausėjų perspektyvos

Aldis Gedutis (KU)
„Mes nekenkiame aplinkai“: kaip netikėtai užklupti humanitarai ginasi nuo rūsčios administracinės tikrovės

Dainius Genys (VDU)
Laisvėjimo našta. Lietuvių patirtys emigracijoje

Agnė Girkontaitė (VU), Marc Vanholsbeeck, Theodosia Demetriou, Andreja Istenic Starcic, Ville Keiski, Emanuel Kulczycki, Elena Papanastasiou, Janne Polonen, Hulda Proppe, Maja Vehovec
Sociologai mokslo vertinimo pokyčiuose: patyrusių mokslininkų savo vaidmens suvokimas

Boguslavas Gruževskis (VU)
Technologiniai pokyčiai ir sociologijos vaidmuo: bejėgiškumo apraiškos?

Arvydas Guogis (MRU)
Gerovės valstybių modelių, jų vertybių, bei suderinamumo su viešojo administravimo modeliais nustatymo problema

Jūratė Imbrasaitė (VDU)
Ar socialinės medijos skatina protesto veiksmus? „Facebook“ įtaka socialinio sąjūdžio „Neisiu į prekybos centrą 3 dienas!“ mobilizacijai

Iveta Klimavičiūtė (VDU)
Religinių mažumų reprezentavimas Lietuvos konfesiniame švietime

Kęstas Kirtiklis (VU)
Trečiasis frontas, penktoji kolona: socialinės humanitarinių mokslų kovos Lietuvoje

Liutauras Kraniauskas (KU)
Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų varžytuvės: kas laimėjo milijoną ir ką tai reiškia?

Irena Eglė Laumenskaitė (VU)
Nuo nuasmeninto socialinio individo link santykiško subjekto

Vylius Leonavičius (VDU)
Kartų hipokrizija sovietinėje visuomenėje

Arvydas Virgilijus Matulionis (LSTC)
Ar reikalinga žmogiškoji sociologija?

Julija Mažuolienė (LSTC)
Moterys, verslas ir visuomenė: antreprenerystės paieškos

Ramunė Miežanskienė (KTU)
Imigrantų santykis su priimančios valstybės nacionaline teisės sistema: Vakarų Afrikos imigrantų patirtys Lietuvoje

Sarmitė Mikulionienė (LSTC), G. Rapolienė, L. Ayalon, V. de la Fuente-Núñez, P. Dolberg, J. Perek-Białas, J. Stypinska, M. Willińska
Amžizmas: kas pasiūlys geresnį apibrėžimą ir matavimo instrumentą?

Birutė Mikulskienė (MRU)
Informacinės sienos baldų pramonės organizacijose: kodėl vengiama investuoti į dirbtinio intelekto instrumentus

Donata Petružytė (VU), Eglė Šumskienė (VU), Mai Yamaguchi (Japan Lutheran College), Masaya Shimmei (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology), Hiroshi Harashima (Japan Lutheran College), Naonori Kodate (UCD School of Social Policy, Social Work and Social Justice), Noriko Ikeda (Japan Lutheran College), Seiichiro Takahashi (Japan Lutheran College)
Technologinės inovacijos socialiniame darbe: Japonijos ir Lietuvos socialinių darbuotojų nuomonių lyginamoji analizė

Giedrė Plepytė-Davidavičienė (LSTC)
Laimės patyrimai tapatybės konstravime

Arūnas Poviliūnas (VU), Antanas Voznikaitis (VU), Lina Mačiulė (VU), Monika Juknienė (VU), Elena Sinkevičiūtė (VU), Rima Žilinskaitė (VU)
About the Attempt to Unlock the Black Boxes of Science

Ainė Ramonaitė (VU), Rūta Žiliukaitė (VU)
Mašininio mokymosi algoritmai: konkurentas ar pagalbininkas sociologui?

Gražina Rapolienė (LSTC), Sarmitė Mikulionienė (LSTC), Marja Aartsen, Lena Dahlberg, Giovanni Lamura, Deborah Morgan, Charles Waldegrave
Vyresnio amžiaus žmonių vienatvės pokyčiai Europos šalyse: mikro ir makro veiksniai

Miroslavas Seniutis (VU)
Socialumo samprata sociologijoje ir socialiniame darbe. Veikėjo tinklo teorijos prieiga

Faustas Stepukonis (KU)
Ekonominių ir sveikatos būklės nelygybių atvirkštinė sąsaja

Rūta Sutkutė (VDU, KK)
Refugee integration in the European Union member states: Coming home?

Kristina Šliavaitė (LSTC)
Etnokonfesinės tapatybės šiuolaikinėje Lietuvoje: tyrimų iššūkiai, prieigos ir aktualumas

Audronė Telešienė (KTU), Eimantė Zolubienė (KTU)
Klimato kaitos rizikos naratyvai naujienų žiniasklaidos pranešimuose Lietuvoje

Vidas Vilčinskas (KTU), Agnė Budžytė (KTU)
Veiksnių, darančių įtaką energijos vartojimo elgsenos ketinimams Lietuvoje tyrimas

Jolita Viluckienė (KU)
Išgyvenimo strategijos skaitmeninio sociumo visatoje po stuburo traumos: atkurti normalią judėjimo trajektoriją arba tapti „juodąja skyle“

Asta Visockaitė (LSTC)
Tautinės mažumos Lietuvoje: lenkų tautinės mažumos politinis dalyvavimas

Evaldas Visockas (VU)
Žinojimo apie policiją konstravimas: medijų ir policijos organizacinių pastangų poveikis

Vidmantas Vyšniauskas (VDU)
Pietryčių Lietuva identitetų kaitoje: Šalčininkų krašto atvejis

Rasa Žakevičiūtė (University of Jyväskylä), Joanna Kędra (University of Jyväskylä)
Learning seeing – towards more visual sociology

Laimutė Žalimienė (LSTC, VU)
Pagyvenusių asmenų lūkesčiai formuojant socialinių paslaugų politiką technologijų plėtros kontekste

Jovita Žėkaitė (VU)
Suicidiniai iššūkiai internete: pakeitusios formą patyčios ar naujo tipo nusikaltimai?

Apolonijus Žilys (VDU), Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva (VDU)
Kiek vienišumo, kiek socialinės paramos esama šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje?

Rūta Žiliukaitė (VU), Irena Eglė Laumenskaitė (VU)
Uolūs katalikai Lietuvoje ir Lenkijoje 1990-2017 metais: socialiniai profiliai