Praktinė informacija

Konferencijos data:   2019 m. lapkričio 22 d. (penktadienis)

Vieta: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9, Vilnius

Konferencijos mokestis – 15 eurų; doktorantams, studentams, emeritams – 10 eurų. Dalyvio mokestį moka kiekvienas, ketinantis dalyvauti konferencijoje, nepriklausomai nuo pranešimo/-ų bendraautorystės.
Sumokėti konferencijos dalyvio mokestį prašome banko pavedimu į Lietuvos sociologų draugijos sąskaitą:
Lietuvos sociologų draugija
AB SEB bankas
LT50 7044 0600 0382 0804

Tezės: Kviečiame teikti pranešimų tezes (iki 250 žodžių), kuriose būtų pateiktas pranešimo pavadinimas, suformuluota pagrindinė pranešimo idėja, nurodyta pranešėjo vardas, pavardė, pareigos, institucija, kontaktinė informacija (el. paštas).

Tezes prašome teikti iki 2019 m. spalio 7 d. adresu: sociologijalt@gmail.com

Pranešimų autoriai apie tezių priėmimą bus informuoti iki 2019 m. lapkričio 1 d.

Šių metų konferencijoje planuojama organizuoti ne daugiau 3 paralelinių sesijų vienu metu, o kiekvienam pranešimui skirti 30 min. (20 min. pranešimui + 10 min. atsakymams į klausimus ir diskusijai).

Tiems konferencijos dalyviams, kurie nebus tarp pagrindinių pranešėjų, siūlome parengti stendinius pranešimus, su kuriais visi konferencijos dalyviai galės susipažinti konferencijos pertraukų ar neformalių diskusijų metu.
Visos atsiųstos pranešimų tezės, nepaisant to, ar pranešimas bus įtrauktas į pagrindinę konferencijos programą ar ne, bus patalpintos konferencijos tinklalapyje.