PROGRAMA

2019 m. lapkričio 22 d., Vilnius
Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas

9:00 – 9:30 – dalyvių registracija
Vieta: Parva Aula, Universiteto g. 3, Vilnius

9:30 – 11:00  – Plenarinė sesija

9:30 – 9:45 – konferencijos atidarymas
Vieta: Parva Aula, Universiteto g. 3

Oficialūs sveikinimo žodžiai:
Rūta Žiliukaitė, VU Sociologijos ir socialinio darbo instituto direktorė
Arūnas Poviliūnas, VU Filosofijos fakulteto dekanas
Milda Ališauskienė, Lietuvos sociologų draugijos prezidentė

9:45 – 10:45 – Michael Burawoy paskaita
Public Sociology: Challenges and Prospects

10:45-11:00 – klausimai ir diskusija

11:00-11:15  – kavos pertrauka

11:15-13:15  – pranešimų sesijos paralelinėse sekcijose

I-oji sekcija. Humanitarinių ir socialinių mokslų būvis
Moderuoja: Milda Ališauskienė
Vieta: 201 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Irena Eglė Laumenskaitė (VU)
Nuo nuasmeninto socialinio individo link santykiško subjekto

Arūnas Poviliūnas (VU), Antanas Voznikaitis (VU), Lina Mačiulė (VU), Monika Juknienė (VU), Elena Sinkevičiūtė (VU), Rima Žilinskaitė (VU)
About the Attempt to Unlock the Black Boxes of Science

Kęstas Kirtiklis (VU)
Trečiasis frontas, penktoji kolona: socialinės humanitarinių mokslų kovos Lietuvoje

Aldis Gedutis (KU)
„Mes nekenkiame aplinkai“: kaip netikėtai užklupti humanitarai ginasi nuo rūsčios administracinės tikrovės

Agnė Girkontaitė (VU), Marc Vanholsbeeck, Theodosia Demetriou, Andreja Istenic Starcic, Ville Keiski, Emanuel Kulczycki, Elena Papanastasiou, Janne Polonen, Hulda Proppe, Maja Vehovec
Sociologai mokslo vertinimo pokyčiuose: patyrusių mokslininkų savo vaidmens suvokimas

Liutauras Kraniauskas (KU)
Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų varžytuvės: kas laimėjo milijoną ir ką tai reiškia?

 

II-oji sekcija. Socialinė aplinka ir ekonominės raidos problemos
Moderuoja: Jurga Bučaitė-Vilkė
Vieta: 208 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Julija Mažuolienė (LSTC)
Moterys, verslas ir visuomenė: antreprenerystės paieškos

Birutė Mikulskienė (MRU)
Informacinės sienos baldų pramonės organizacijose: kodėl vengiama investuoti į dirbtinio intelekto instrumentus

Vidas Vilčinskas (KTU), Agnė Budžytė (KTU)
Veiksnių, darančių įtaką energijos vartojimo elgsenos ketinimams Lietuvoje tyrimas

Aistė Balžekienė (KTU), José M. Echavarren (Pablo de Olavide universitetas)
Vertybinių orientacijų įtaka klimato kaitos suvokimui Europoje

Audronė Telešienė (KTU), Eimantė Zolubienė (KTU)
Klimato kaitos rizikos naratyvai naujienų žiniasklaidos pranešimuose Lietuvoje

 

III-oji sekcija. Nepatogus kūniškumas
Moderuoja: Dainius Genys
Vieta: 303 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Dovilė Daugėlienė (VDU)
Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą

Renida Baltrušaitytė (VDU)
(Ne)įmanomas kūnas: heterotopiškų fantazijų įgyvendinimas mene

Jolita Viluckienė (KU)
Išgyvenimo strategijos skaitmeninio sociumo visatoje po stuburo traumos: atkurti normalią judėjimo trajektoriją arba tapti „juodąja skyle“

Gražina Rapolienė (LSTC), Sarmitė Mikulionienė (LSTC), Marja Aartsen, Lena Dahlberg, Giovanni Lamura, Deborah Morgan, Charles Waldegrave
Vyresnio amžiaus žmonių vienatvės pokyčiai Europos šalyse: mikro ir makro veiksniai

Sarmitė Mikulionienė (LSTC), G. Rapolienė, L. Ayalon, V. de la Fuente-Núñez, P. Dolberg, J. Perek-Białas, J. Stypinska, M. Willińska
Amžizmas: kas pasiūlys geresnį apibrėžimą ir matavimo instrumentą?

13:15-14:15  – pietų pertrauka

14:15-16:00  – pranešimų sesijos paralelinėse sekcijose

IV-oji sekcija. Žmogus ir technologijos
Moderuoja: Aistė Balžekienė
Vieta: 201 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Miroslavas Seniutis (VU)
Socialumo samprata sociologijoje ir socialiniame darbe. Veikėjo tinklo teorijos prieiga

Donata Petružytė (VU), Eglė Šumskienė (VU), Mai Yamaguchi (Japan Lutheran College), Masaya Shimmei (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology), Hiroshi Harashima (Japan Lutheran College), Naonori Kodate (UCD School of Social Policy, Social Work and Social Justice), Noriko Ikeda (Japan Lutheran College), Seiichiro Takahashi (Japan Lutheran College)
Technologinės inovacijos socialiniame darbe: Japonijos ir Lietuvos socialinių darbuotojų nuomonių lyginamoji analizė

Laimutė Žalimienė (LSTC, VU)
Pagyvenusių asmenų lūkesčiai formuojant socialinių paslaugų politiką technologijų plėtros kontekste

Boguslavas Gruževskis (VU)
Technologiniai pokyčiai ir sociologijos vaidmuo: bejėgiškumo apraiškos?

Arvydas Virgilijus Matulionis (LSTC)
Ar reikalinga žmogiškoji sociologija?

 

V-oji sekcija. Religijos sociologija
Moderuoja: Eglė Butkevičienė
Vieta: 208 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Kristina Šliavaitė (LSTC)
Etnokonfesinės tapatybės šiuolaikinėje Lietuvoje: tyrimų iššūkiai, prieigos ir aktualumas

Milda Ališauskienė (VDU), Apolonijus Žilys (VDU)
Kuo ir kaip tiki lietuviai? Tarptautinio socialinio tyrimo programos duomenų analizė

Iveta Klimavičiūtė (VDU)
Religinių mažumų reprezentavimas Lietuvos konfesiniame švietime

Rimgailė Dikšaitė (VDU)
Religinis švietimas kaip laukas

Rūta Žiliukaitė (VU), Irena Eglė Laumenskaitė (VU)
Uolūs katalikai Lietuvoje ir Lenkijoje 1990-2017 metais: socialiniai profiliai

 

VI-oji sekcija. Anapus normos, socialinė kontrolė ir medijos
Moderuoja: Liutauras Kraniauskas
Vieta: 303 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Jolanta Aleknevičienė (VU)
Elektroniniai įrankiai „kovoje“ su korupcija

Jovita Žėkaitė (VU)
Suicidiniai iššūkiai internete: pakeitusios formą patyčios ar naujo tipo nusikaltimai?

Evaldas Visockas (VU)
Žinojimo apie policiją konstravimas: medijų ir policijos organizacinių pastangų poveikis

Algirdas Davidavičius (VDU), Gintaras Šumskas (VDU)
Kaip suprasti ir vertinti nepotizmą Lietuvoje?

Jūratė Imbrasaitė (VDU)
Ar socialinės medijos skatina protesto veiksmus? „Facebook“ įtaka socialinio sąjūdžio „Neisiu į prekybos centrą 3 dienas!“ mobilizacijai

 

VII-oji sekcija. Etniškumas ir migracija
Moderuoja: Apolonijus Žilys
Vieta: 208 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Vidmantas Vyšniauskas (VDU)
Pietryčių Lietuva identitetų kaitoje: Šalčininkų krašto atvejis

Asta Visockaitė (LSTC)
Tautinės mažumos Lietuvoje: lenkų tautinės mažumos politinis dalyvavimas

Ramunė Miežanskienė (KTU)
Imigrantų santykis su priimančios valstybės nacionaline teisės sistema: Vakarų Afrikos imigrantų patirtys Lietuvoje

Rūta Sutkutė (VDU, KK)
Refugee integration in the European Union member states: Coming home?

Dainius Genys (VDU)
Laisvėjimo našta. Lietuvių patirtys emigracijoje

16:00-16:15  – kavos pertrauka

16:15-17:45  – pranešimų sesijos paralelinėse sekcijose

VIII-oji sekcija. Gerovės valstybė ir socialinė politika
Moderuoja: Audronė Telešienė
Vieta: 201 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1,

Arvydas Guogis (MRU)
Gerovės valstybių modelių, jų vertybių, bei suderinamumo su viešojo administravimo modeliais nustatymo problema

Faustas Stepukonis (KU)
Ekonominių ir sveikatos būklės nelygybių atvirkštinė sąsaja

Ieva Dryžaitė (VDU)
Nuo subalansuoto gyvenimo idėjos link prekarizuoto gyveno praktikų

Rūta Brazienė (VU)
Lietuvos jaunimas: iššūkiai, galimybės ir gerovės paieškos

Jurga Bučaitė-Vilkė (VDU)
Kiek gyventojai aktyvūs savivaldoje: vietos demokratijos klausimai

 

IX-oji sekcija. Metodologijos, metodai, įrankiai
Moderuoja: Rūta Žiliukaitė
Vieta: 208 a., Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Inga Gaižauskaitė (LSTC), Svajonė Mikėnė (VGTU), Giedrė Plepytė-Davidavičienė (LSTC)
„Ar sociologai šitą tyčia daro?“: apklausų vykdymo iššūkiai iš apklausėjų perspektyvos

Ainė Ramonaitė (VU), Rūta Žiliukaitė (VU)
Mašininio mokymosi algoritmai: konkurentas ar pagalbininkas sociologui?

Rasa Žakevičiūtė (University of Jyväskylä), Joanna Kędra (University of Jyväskylä)
Learning seeing – towards more visual sociology

Vylius Leonavičius (VDU)
Kartų hipokrizija sovietinėje visuomenėje

 

X-oji sekcija. Sociologiniai vienatvės ir laimės slėpiniai
Moderuoja: Sarmitė Mikulionienė
Vieta: 303 a. , Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Apolonijus Žilys (VDU), Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva (VDU)
Kiek vienišumo, kiek socialinės paramos esama šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje?

Giedrė Plepytė-Davidavičienė (LSTC)
Laimės patyrimai tapatybės konstravime

Eglė Butkevičienė (KTU)
Ar šiuolaikinei visuomenei vis dar svarbus tradicinis socialinis kapitalas?

Vida Česnuitytė (LKA)
Karių šeimų daryba: praktikos, demonstravimas ir įtrauktieji socialiniai tinklai

18:30-20:30  – konferencijos uždarymas…
Vieta: 201 a. , Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1

…užkandžiai, šokiai, pokalbiai, dainos