Ekonominių ir sveikatos būklės nelygybių atvirkštinė sąsaja

Faustas Stepukonis
Klaipėdos universitetas
El. paštas: faustas.stepukonis@gmail.com

Duomenys rodo, kad nuo 1980 metų daugelyje pasaulio šalių gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT) bei sveiko gyvenimo trukmė (SGT) pailgėjo keleriais ar keliolika metų. Tuo pačiu laikotarpiu ekonominės (income) nelygybės išaugo beveik visuose pasaulio regionuose (World Inequality Report 2018).
VGT yra vienas iš pagrindinių visuomenių sveikatingumo būklės rodiklių (Global Reference List), turintis biologines „lubas“ – apie 85 metus (Stepukonis ir kt., 2019). VGT artėjimas prie “lubų“ liudija, jog mažėja atotrūkis tarp turtingiausiųjų („Top 10%“) ir likusių gyventojų sveikatingumo. SGT ilgėjimas pasaulio šalyse vyksta daugmaž lygiagrečiai VGT ilgėjimui, taigi ir šis rodiklis rodo gerėjančią pasaulio visuomenių sveikatą.
Kadangi tiek VGT, tiek SGT ilgėja augant turtinei nelygybei tarp gyventojų sluoksnių, darytina išvada, jog ekonominės ir sveikatos nelygybės siejasi atvirkštine sąsaja. Tinkamiausias šio reiškinio išaiškinimas, autoriaus nuomone, yra toks: turtingesnių (ir labiau išsilavinusių asmenų) sukuriamais sveikatingumo vystymo būdais pirmiausia naudojasi turtingieji, vienok netrukus jie tapdavo prieinami visiems gyventojų sluoksniams.
Tačiau toliau nepaliaujamai augant turtinei nelygybei, „likusiems“ pasaulio gyventojams pažangiausios algoritmų ir „didžiųjų duomenų“ (big data) eroje išrandamos sveikatos technologijos taps vis labiau neprieinamos. Tikėtina, kad pasaulio šalių vyriausybės per artimiausius kelerius dešimtmečius plėtos visuotinių dotacijų / paslaugų ekonomikos modelius, siekdamos suvaldyti augančią įtampą tarp turtingųjų ir „likusiųjų“, bei suteikti oraus gyvenimo galimybes visų socio-ekonominių sluoksnių gyventojams.