Etnokonfesinės tapatybės šiuolaikinėje Lietuvoje: tyrimų iššūkiai, prieigos ir aktualumas

Kristina Šliavaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro
Etninių tyrimų institutas
El. paštas: kristina@ces.lt

Pranešime diskutuojama ar ir kodėl aktualu šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje tyrinėti tokių istoriškai ilgą laiką Lietuvoje gyvenančių grupių kaip rusai-stačiatikiai ir lenkai-katalikai etnokonfesines tapatybes. Keliami klausimai apie tai, ką šie tyrimai atskleidžia apie etninius procesus visuomenėje, bei kiek aptariamais atvejais etninei tapatybei svarbi religinė dimensija. Lietuvoje atlikti tyrimai lyginami aptariant panašių tyrimų tendencijas tarptautiniame akademiniame lauke, o taip pat refleksyviai aptariami iššūkiai autorei iškilę lauko tyrimo metu bei pirmieji rezultatai.
Tyrimas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (sutarties nr. S-LIP-19-60).