Amžizmas: kas pasiūlys geresnį apibrėžimą ir matavimo instrumentą?

Sarmitė Mikulionienė
Lietuvos socialinių tyrimų centro
Sociologijos institutas
El. paštas: mikulioniene@lstc.lt

Kiti autoriai: G. Rapolienė, L. Ayalon, V. de la Fuente-Núñez, P. Dolberg, J. Perek-Białas, J. Stypinska, M. Willińska

Ar šalys (ne)pasinaudos gyventojų senėjimo galimybėmis, didele dalimi priklauso nuo to, kokią prasmę suteiks senatvei, vyresnio amžiaus žmonėms. Pasaulio vertybių tyrimo duomenimis (6 bangos, įtraukusios daugiau nei 85 000 respondentų iš 57 šalių), 44%, 32% ir 24% gyventojų yra būdingos atitinkamai žemo, vidutinio ir aukšto lygmens amžistinės nuostatos (Nash ir kt., 2018).
Amžizmas mokslo pasaulyje plačiai pripažįstamas kaip dar vienas reikšmingas socialinis „izmas“ – jis kaip specifinė žinojimo, jautimo ir veikimo amžiaus ir senėjimo atžvilgiu forma žalingai veikia ne tik atskirų žmonių gerovę ir sveikatą, bet ir visuomenės socialinės ekonominės raidos darną (Ayalon, Tesch-Romer, 2018).
Pranešime atsakoma į du tyrimo klausimus: kokie yra amžizmo sąvokos įtvirtinimo nacionalinėje mokslinėje terminijoje iššūkiai bei kokia yra iki šiol pasaulyje sukurtų amžizmo matavimo instrumentų kokybė – kokius amžizmo aspektus / dimensijas (nuostatų, emocijų ar elgsenos; akivaizdų ar numanomą amžizmą ir pan.) aprėpia esami tyrimo instrumentai ir kurie jų pasižymi aukščiausio lygio psichometrinėmis savybėmis (Ayalon ir kt., 2019). Tyrime taikyta dokumentų analizė ir sisteminė literatūros apžvalga (pagal COSMIN metodiką 14-oje duomenų bazių surasta daugiau nei 29 tūkst. susijusių įrašų (anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis), iš jų nustatyta 11 amžizmo matavimo skalių, įtrauktų į galutinę analizę).
Tyrimas atskleidė, jog: 1) amžizmo sąvoka ir jos turinys Lietuvos moksliniame diskurse dar menkai žinomas, diskusinis; 2) nei viena iš esamų amžizmo skalių neatitinka griežtų kokybės kriterijų – nėra tinkamos apimties arba stokoja psichometrinio pagrįstumo. Tokia situacija grėsminga tuo, kad dabartinės žinios apie amžizmo paplitimą gali būti netikslios, menkai prisidedančios prie jo įveikimo.