Ar socialinės medijos skatina protesto veiksmus? „Facebook“ įtaka socialinio sąjūdžio „Neisiu į prekybos centrą 3 dienas!“ mobilizacijai

Jūratė Imbrasaitė
Vytauto Didžiojo universitetas
El. paštas: jurate.imbrasaite@vdu.lt

Šalies ekonominis, socialinis ir kultūrinis kontekstas turi įtaką protesto veiksmų atsiradimui ir plėtrai. Protesto veiksmus sukuria konkrečių tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių rinkinys. Naudojant pusiau struktūruotus interviu ir 4 „Facebook“ grupių kiekybinę ir kokybinę turinio analizę, tyrime siekiama išsiaiškinti protesto veiksmų formavimosi procesą, analizuojant galimybių ir mobilizacijos struktūras. Tyrime daroma išvada, kad „Facebook“ gali būti svarbiu dalyvių mobilizacijos įrankiu. Facebook vartotojų motyvuojantys komentarai bei interaktyvių elementų panaudojimas įgalino suorganizuoti masinius protestus prieš kainų kilimą prekybos centruose, tačiau komunikacijos strategijos trūkumas lėmė, kad protesto tikslai nebuvo pasiekti.