Sociologai mokslo vertinimo pokyčiuose: patyrusių mokslininkų savo vaidmens suvokimas

Agnė Girkontaitė
Vilniaus universiteto
Sociologijos ir socialinio darbo institutas
El. paštas: agne.girkontaite@fsf.vu.lt

Kiti autoriai: Marc Vanholsbeeck, Theodosia Demetriou, Andreja Istenic Starcic, Ville Keiski, Emanuel Kulczycki, Elena Papanastasiou, Janne Polonen, Hulda Proppe, Maja Vehovec

Besikeičiant mokslo vertinimo strategijoms, vis labiau akcentuojant tyrimų tarptautiškumą, posūkį į rinką (angl. marketisation) ir efektyvią vadybą (angl. managerialism), bei sąsajas su už-akademinėmis auditorijomis (angl. exoterisation), mokslininkų bendruomenėse kyla įtampos; tačiau tuo pat metu susidaro specifinės sąlygos individualiam veiksnumui ir deryboms. Kyla klausimas, kaip patyrę mokslininkai, turintys stabilias pozicijas savo disciplinose suvokia savo rolę šiose besikeičiančiose aplinkybėse.
Tyrimo tikslas yra atskleisti sociologijos vyresniųjų tyrėjų, dirbančių įvairiose Europos šalyse, požiūrį į mokslo vertinimus. Tam atlikti 16 pusiau struktūruotų kokybinių interviu su vyresniaisiais tyrėjais sociologijos ar gretimose disciplinose Belgijoje, Islandijoje, Kipre, Kroatijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir Suomijoje, 2018 metais.
Preliminarūs rezultatai atskleidžia tam tikrus pokyčių suvokimo panašumus – mokslo vertinimo kaita yra akivaizdi ir keičia mokslininkų pozicijas, lyginant su buvusiomis vertinimo strategijomis. Tačiau sociologų mokslininkų perspektyvos varijuoja, kuriuos pokyčius jie pabrėžia labiau, kokias nuomones ir įsitikinimus išreiškia jų atžvilgiu ir kaip tai keičia (ar ne) jų pačių elgesį.
Paprastai literatūroje apie tyrėjų reakcijas į naujas mokslo vertinimo strategijas laikomasi prielaidos, kad jie yra nusiteikę ciniškai ar ironiškai ir priešinasi pokyčiams sistemoje. Tačiau interviu rodo, kad požiūriai yra žymiai labiau niuansuoti, varijuojantys nuo pasipriešinimo iki atsparumo, nuo susitaikymo iki pritarimo naujiems reikalavimams ir jų palaikymo. Taip pat išryškėja, kad ne tik patys vertinimo mechanizmai, bet ir socialinis bei istorinis kontekstas yra svarbus suvokiant mokslininkų reakciją į pokyčius.
Šis tyrimas yra pagrįstas bendradarbiavimu COST veikloje CA15137 ENRESSH („Europos tinklas socialinių ir humanitarinių mokslų vertinimui“; angl. European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities), remiamu COST (Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje).