„Ar sociologai šitą tyčia daro?“: apklausų vykdymo iššūkiai iš apklausėjų perspektyvos

Inga Gaižauskaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
El. paštas: inga.gaizauskaite@lstc.lt

Svajonė Mikėnė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
El. paštas: svajone.mikene@vgtu.lt

Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
El. paštas: giedrepl@gmail.com

Apklausos duomenų kokybę lemia daug veiksnių. Dar prieš atliekant tyrimą sprendžiama dėl apklausos temos(ų), imties sudarymo strategijos, klausimyno apimties, klausimų formuluočių ir formų, apklausos atlikimo būdo ir t. t. Metodologinėje literatūroje argumentuojama, kad vienas iš patikimiausių apklausos atlikimo būdų vis dar išlieka tiesioginės apklausos tarpininkaujant specialiai apmokytam apklausėjui(-ai). Apklausėjui(-ai) tenka svarbus vaidmuo – apklausos vykdymo ir surinktų duomenų kokybė didele dalimi priklauso nuo to, kiek sėkmingai jam (jai) pavyks realizuoti suplanuotą imtį (pasiekti respondentus, įtikinti juos dalyvauti tyrime), kaip pavyks motyvuoti respondentus nuoširdžiai ir atsakingai atsakyti į visus klausimus ar kiek patys apklausėjai(-os) bus motyvuoti(-os) sąžiningai ir kruopščiai atlikti savo darbą. Vis tik retai galima rasti tyrimų, kuriuose apklausos kokybė ir apklausų vykdymo realijos būtų aptariamos būtent iš apklausėjų perspektyvos. Pranešime pristatysime kokybinio tyrimo Lietuvoje rezultatus. Tyrime buvo atlikti 7 individualūs interviu su apklausėjomis, kurios tiesiogines gyventojų apklausas atlieka daugiau nei 10 metų skirtinguose šalies regionuose, įvairioms tyrimų bendrovėms ir projektams, įvairiomis temomis tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse apklausose. Remiantis apklausėjų patirtimis, siekėme atskleisti sąsajas tarp iš anksto suplanuotų apklausos procedūrų ir lauko darbų realijų. Pranešime aptarsime, kokios klaidos, sunkumai ar rizikos yra „užprogramuojami“ apklausų planavimo etape, atskleisime apklausėjams(-oms) kylančius iššūkius ir jų taikomas problemų sprendimo strategijas.