Elektroniniai įrankiai „kovoje“ su korupcija

Jolanta Aleknevičienė
Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Kriminologijos katedra
El. paštas: jolanta.alekneviciene@fsf.vu.lt

Koks yra elektroninių sprendimų vaidmuo „kovoje“ su korupcija? Kokios naujos galimybės atsiranda ir kokios rizikos kyla? Taikant socialinio konstrukcionizmo prieigą nagrinėjamos pastangos mažinti korupciją naudojant įvairius elektroninius įrankius (pvz.: internetinius, skirtus žmonių įtraukimui į antikorupcinę veiklą, duomenų analizės programas, dirbtinį intelektą ir kt.). Keliami klausimai, ar/kaip technologijos keičia korupcijos reiškinio sampratą, tyrinėjimus bei daro poveikį visuomenės reakcijoms. Pranešime diskutuojama, kokias naujas visuomenės normas diktuoja ir kokius galimus pavojus sukelia technologijų panaudojimas „kovoje“ su korupcija? Galiausiai keliamas klausimas, kaip šiame kontekste keičiasi žinojimo apie korupciją Lietuvoje turinys ir kas jį lemia.